Gestió de conflictes entre gossos

En aquest vídeo veiem com un grup de gossos, en el qual hi ha una gossa en zel i la resta són mascles sense castrar, gestionen la situació sense necessitat de barallar-se. El vídeo està gravat a Coroico, un municipi de la part alta pre selvàtica de Bolívia. Aquests gossos estan acostumats a viure en grup i solucionar els seus problemes sense intervenció humana. Els gossos són experts en solucionar conflictes de la manera més proporcionada possible en cada situació, i el nostre paper ha de ser el de mers observadors, almenys en els moments inicials del conflicte.

Els primers passejos dels cadells

Respectar el ritme de progrés i el temps d'exposició a estímuls d'un cadell en el seu primer contacte al carrer i en totes les sortides posteriors és fonamental perquè vagi assegurant el seu nou entorn de manera fluida i natural. Si respectem això, estem preparant el terreny perquè arribi a ser un gos equilibrat, tranquil i feliç al carrer, i això farà que pugui assimilar i respondre a tots els estímuls que vagin apareixent de manera proporcionada i que comenci el procés de socialització amb moltes garanties d'èxit.

Per a això és molt important utilitzar els materials de passeig adequats, que són arnés de subjecció superior i corretja llarga, no extensible, de 4 o 5 metres, així com deixar que sigui el gos qui decideixi fins on arribar i a quin ritme. Això s'aconsegueix deixant que siguin ells els que van sempre per davant, des del moment de sortir del portal, perquè no se sentin forçats per nosaltres a avançar.

Beneficis dels exercicis olfactius en Gossos

Per un gos, utilitzar l'olfacte és una de les activitats que més concentració requereix a causa de la gran quantitat d'informació que rep a través d'ell. Per tant, és una activitat que l'ajuda a reduir el seu nivell d'estrès de manera ràpida mentre es diverteix.

Existeixen moltes maneres de fer activitats al costat del gos que l'ajudin a utilitzar el seu olfacte i la seva intel·ligència, encara que de manera general pot dir-se que el més important és no anticipar l'exercici perquè el gos no es posi alerta abans de començar, que les porcions de menjar utilitzades siguin el més petites possible per a eliminar tant com es pugui el sentit de la vista, i que sigui menjar tou perquè no soni en caure a terra i eliminar així el sentit de l'oïda. L'última recomanació general és no llançar porcions de menjar al terra quan el gos ens està mirant, per evitar que es fixi en nosaltres i comenci a centrar-se en el terra.

El millor mestre d'un gos: un altre gos

Veure com els gossos són capaços d'ajudar-se els uns als altres a perdre pors i a socialitzar entre ells amb intervencions no invasives ha de fer-nos entendre que el millor que podem fer és aprendre a observar-los i a interpretar el seu llenguatge no verbal per posar-lo en pràctica amb ells, ajudant-los així a recuperar el seu instint natural per a relacionar-se entre ells i amb l'entorn, amb el principal objectiu d'evitar conflictes.

Dinàmiques canines de comunicació: llenguatge corporal i posició sobre el terreny

Observar les dinàmiques de comunicació que es creen entre els gossos quan no estan supeditats a la nostra presència i a la nostra interacció directa amb ells ens ofereix la possibilitat d'aprendre a implementar la nostra relació amb ells, comprendre la seva manera natural d'entendre's i d'ajudar-se, a través del llenguatge corporal i la utilització correcta dels espais, tenint en compte que la posició del nostre cos i l'orientació del mateix poden ser determinants per a la resta del grup.

Els gossos mestres actuen... quan la persona els hi dóna l'espai per fer-ho

En el procés maduratiu d'un gos, com en el de qualsevol individu, influeixen de manera molt important les referències que té al seu voltant. Un gos equilibrat quasi bé no intervé en el desenvolupament dels altres, perquè sap que amb la seva referència calmada i segura ja els està donant una valuosíssima informació amb la qual avançar. És molt important traslladar aquesta manera de relacionar-se a la nostra manera de viure al seu costat  per no intervenir constantment, tallant així el procés d'aprenentatge natural. És també crucial deixar que els gossos prenguin les seves pròpies decisions dins de les seves possibilitats en cada moment, i deixar que s'equivoquin intentant valorar amb antelació les possibles conseqüències.

La bona reacció d'un gos amb l'energia alta

Actualment, i degut en gran mesura a l'entorn en el qual els estem exposant constantment, els gossos viuen en uns nivells d'estimulació massa elevats. Això és un gran problema que influeix directament en les decisions que el gos pren davant les diferents circumstàncies a les quals es va enfrontant. No hem d'infravalorar la capacitat que tenen per a prendre les millors decisions possibles inclús en situacions compromeses per a ells.

Problemes comunicatius en gossos no socialitzats

Un dels problemes més habituals que la gent sol trobar-se és la mala socialització dels gossos amb els quals conviu. La majoria dels gossos en l'actualitat no han tingut l'oportunitat d'assolir el procés de socialització de manera completa i al ritme que cada individu pot tolerar. Això genera uns nivells de tensió en les interaccions massa elevats. És important no posar als gossos davant de situacions per les quals no estan preparats, però és crucial anar cedint-los cada vegada més la responsabilitat de les seves pròpies decisions quan es troben davant de situacions que sí que estan capacitats per gestionar, encara que el resultat estigui encara lluny de ser completament satisfactori.

Observar-los sense intervenir sempre que es pot és la millor manera d'ajudar-los a prendre decisions cada vegada més encertades.

Política de privacitat   Política de cookies

Web desenvolupada per 

Volcànic internet